Protokol, který tokenizuje volatilitu výnosů a ceny aktiv

Kontext

Tradiční finanční systém zažívá historický vzestup celkové úrovně dluhu, zatímco úrokové sazby klesají. Mezitím existuje decentralizovaný finanční systém, v tomto článku označovaný jako DeFi, který v online ekonomice narůstá s digitálními aktivy a kryptoměnami. Výnosy z těchto finančních nástrojů DeFi převyšují běžné sazby nabízené srovnatelnými produkty ve starém finančním systému a lze předpokládat, že tomu tak bude i do budoucna. Tato kapitálová efektivita je umožněna zejména úsporou nákladů, kterými jsou zatíženy tradiční finanční instituce. I díky tomu je už dnes v DeFi více než 40 miliard USD, což bývá označováno jako TVL („Total Value Locked“ – celková uzamčená částka). Efektivita chytrých smluv („Smart Contracts“) a technologie DAO („Decentralized Autonomous Organization“) navíc umožňuje vybudování mnohem složitějších derivátových nástrojů a poskytuje úroveň transparentnosti a zabezpečení, která je pro současné finanční sítě nepřekonatelná.

Jak tomu bylo historicky, vidíme, že efektivní kapitál sleduje vyšší výnosy, a proto očekáváme, že tento trend směrem k DeFi bude pokračovat. BarnBridge existuje, aby pomohl usnadnit tento přechod a učinil decentralizovaný finanční systém efektivnějším, flexibilnějším vůči rizikům a atraktivnějším pro širší okruh investorů. Na trh přinášíme různé druhy finančních instrumentů nabízející jinou výši rizika. Některé finanční instituce mající nulovou toleranci k riziku a raději se vzdají vyššího růstového potenciálu výměnou za “bezrizikovou” pozici Senior. Na druhé straně ale budou existovat subjekty, které se snaží maximalizovat svou výnosnost podstoupením vyššího rizika v pozici Junior. S takto nadefinovanou poptávkou se nabízí možnost strukturovat finanční instrumenty a nabídnout trhu libovolnou míru rizika. Naším cílem s BarnBridge je automatizovat strukturování dluhových nástrojů s minimálním rizikem v ekosystému DeFi a překlenout tak propast mezi tradičními financemi a tímto inovativním prostorem.

BarnBridge

BarnBridge vyhlazuje křivku rizika spojenou s digitálními aktivy a dluhovými produkty DeFi tím, že umožňuje uživatelům tokenizovat deriváty. Aplikace Barnbridge je schopna převzít podkladové aktivum nebo finanční nástroj a poté naprogramovat pravidla pro přidělování výnosů nebo ztrát držitelům různých pozic derivátu (Senior a Junior), které jsou koordinovány prostřednictvím obchodovatelných tokenů. BarnBridge začne nabízet tuto službu nejdříve pro kolísání výnosů a kolísání cen aktiv. BarnBridge si klade za cíl být agnostický vůči blockchainovým platformám i kryptoměnám.

Jeho první aplikace, SMART Yield, je dnes k dispozici uživatelům. Navazuje na existující protokoly v ekosystému DeFi, jako jsou Compound Finance a AAVE, aby mohli využívat jejich roční úrok s proměnlivou sazbou a strukturovat produkty s pevným výnosem. To umožňuje BarnBridge spojit výnosy z mnoha protokolů DeFi a vytvořit tak efektivnější trhy a vyhladit výnosovou křivku v celém odvětví. I když očekáváme, že jednotlivé protokoly zavedou samotné produkty s pevným výnosem, věříme, že tento přístup napříč protokoly povede k větší efektivitě správným rozložením rizika na trh. BarnBridge sám nepůjčuje peníze přímo ze své platformy; sdružený kolaterál je uložen do půjčovacích protokolů nebo chytrých smluv generujících výnos a výnos je poté rozdělen mezi různé tokenizované pozice (Senior a Junior). Uživatel si může například koupit Seniorní pozici daného derivátu a získat výnos nižší než tržní, ale za to fixní.
Dluhopisy SMART Yield jsou tedy způsob, jak nakupovat a prodávat rizikové výnosy se všemi cenami poháněnými čistě trhem.

Jeho druhá aplikace, SMART Alpha, nabídne zmírnění rizika tržní ceny prostřednictvím pozic derivátů volatility. To znamená, že uživatelům umožní vybrat si z různých úrovní cenové pozice. Myšlenka spočívá v tom, že každá pozice cenové expozice nemusí při daném pohybu ceny podkladového aktiva zažívat stejnou volatilitu vzestupné či záporné hodnoty. Například pokud je aktuální cena 1 ETH 1000 $ a cena by se měla pohybovat na 900 $, nejrizikovější pozice (tj.

„Junior“) by nesla většinu ztráty 100 $, s méně rizikovou („Senior“), přičemž ke ztrátě nedošlo vůbec. Tyto zisky a ztráty lze měřit a alokovat napříč pozicemi algoritmicky pomocí chytrých smluv a samotné pozice lze obchodovat jako jedinečná digitální aktiva.

Řízení organizace

BarnBridge prochází přechodem moci od základního týmu, který platformu původně vybudoval, k decentralizované komunitě uživatelů a vývojářů, kteří budou řídit její další vývoj („DAO“). DAO bude vlastníkem základních smluv systému a bude schopen definovat, co tyto smlouvy dokážou. Architektura využívá Diamond Standard (EIP-2535), který umožňuje chytrým smlouvám přidávat, upgradovat nebo odebírat funkce. DAO je navíc příjemcem poplatků účtovaných aplikacemi BarnBridge; v současné době SMART Yield účtuje Junior pozicím 0,5% jistiny při vkladu, a 5% zisku ze Senior pozic.

Toto DAO se řídí tokenem $BOND: držitelé mohou hlasovat o jakékoli záležitosti upgradů, včetně všeho od aktualizací souvisejících se softwarem až po financování jednotlivců nebo jiných společností, aby pracovali jménem protokolu. 10 000 000 těchto tokenů bylo původně vytvořeno a byla odstraněna možnost vytvořit více; 2 200 000 bylo rezervováno pro zakládající členy týmu, počáteční investory a poradce a v současné době mají tokeny uzamčené na dvouleté období. Dalších 1 500 000 již bylo rozdáno účastníkům komunity a zbytek spočívá v pokladně DAO jako prostředky, které mají být přiděleny na další rozvoj BarnBridge. Token $ BOND není pro použití aplikací BarnBridge vyžadován, protože jeho primárním účelem je koordinace zúčastněných stran pomocí DAO.

Shrnutí

Můžete si přečíst více o Barnbridge tady: [https://github.com/BarnBridge/BarnBridge-Whitepaper]

Můžete se přidat na Discord a navštívit #czech kanál tady: [https://discord.gg/QXGJF55E]

Můžete začít používat naše produkty tady: [https://app.barnbridge.com/smart-yield/markets]

Můžete se podívat na naše audity tady: [https://github.com/BarnBridge/BarnBridge-PM#audits]

Pokud máte další otázky, kontaktuje akin@barnbridge.com , max.fiege@barnbridge.com nebo homershillson@protonmail.com (CZ)